UMA MEKK

UMA MEKK loodi 14 aastat tagasi. UMA MEKK on toiduvõrgustik, mis ühendab enda alla Vana-Võromaal tegutsevaid väiketootjaid, kes kasvatatavad kohalikku toorainet või kasutavad seda toodangu valmistamisel. Võrgustikku kuulub ligikaudu 70 talunikku, pereettevõtet või väiketootjat.  UMA MEKKi eesmärk on toetada ja ühendada kohalikke tegijaid läbi erinevate turundus- ja müügitegevuste.  Ühiselt koos tegutsedes, saame ettevõtjatele pakkuda erinevaid lahendusi, mida väiketootjal üksinda on keeruline saada. Võrgustikuga saab liituda 4 korda aastas esitades taotlus UMA MEKK kaubamärgile.

 Millistele tingimustele UMA MEKK kaubamärki taotlev toode peab vastama?

UMA MEKK kaubamärgi lisamine tootele annab tarbijale kinnituse, et toote tooraine on kvaliteetne ning vähemalt 50% ulatuses pärit Vana-Võromaalt.

Märgiga tunnustame ettevõtjat:

UMA MEKK nool kes külvab ja kasvatab,
UMA MEKK noolkes korjab ja paneb purki,
UMA MEKK noolkes valmistab kohalikust toorainest toitu.

Toodangu all mõistetakse:

UMA MEKK nool tooraine (juurvili, köögivili, puuvili, teravili, liha, piim, munad, metsaannid jms),
UMA MEKK nool toodang (keedised, hoidised, mahlad, küpsetised, lihatooted, piimatooted jms),
UMA MEKK nool toit, mida serveeritakse turismi- või toitlustusettevõttes kas kohapeal või catering teenusena.

Kaubamärk antakse vaid kvaliteetsele toidutoodangule. Hindame puhast toorainet!

UMA MEKK noolKeelatud on järgmised E-ained: E104 – 142, E151, E154 – E160B, E161G, E173- E200, E210, E220, E230, E242, E310, E320, E321, E338, E407, E420, E620, E951

UMA MEKK noolKeelatud on GMO-sid sisaldava tooraine kasutamine

 Milline on taotlusprotsess?

UMA MEKK noolKaubamärgi taotlemise avaldusi menetleb komisjon.

UMA MEKK noolTaotleja lisab taotlusele kasutatavate toorainete täisnimekirja koos päritolu näitamisega.

UMA MEKK noolKui taotlusavaldus osutub edukaks, tuleb komisjonile tuua tootenäidis degusteerimiseks ja analüüsiks. Tootenäidis peab olema esitletud samal viisil ja samas pakendis, kui nad tarbijani jõuavad.

UMA MEKK noolKaubamärgi saanud ettevõtja ja Võrumaa Talupidajate Liidu vahel sõlmitakse litsentsileping
kaubamärgi kasutamiseks, mis sätestab kaubamärgi kasutamise korra ja tingimused. Kaubamärgi
kasutamise õigust iga toote, tootegrupi või menüü osas kinnitab ettevõtjale väljastatav tunnistus.

UMA MEKK nool UMA MEKK võrgustiku liikmetasu on 50 eurot.

 Miks liituda UMA MEKK võrgustikuga?

UMA MEKK ei ole pelgalt märk tootel, vaid tegemist on väiketootjate ja talupidajate võrgustikuga. Võrgustiku tegevused on rahastatud meetmetest:

UMA MEKK nool„Võru maakonna PATEE programm aastateks 2019–2023“

UMA MEKK nool„Toiduvõrgustiku ja UMA MEKK kaubamärgi mainekujundus ja turundus“

See tähendab, et ühiselt koos tegutsedes, saame ettevõtjatele pakkuda erinevaid lahendusi, mida väiketootjal üksinda on keeruline saada.

UMA MEKK võrgustikuliikmed saavad:

UMA MEKK noolOsaleda soodushinnaga erinevatel laatadel ja üritustel UMA MEKK ühisalaga. Koos laatadel osaledes saame paremaid tingimusi nagu asukoht, hind ja muud hüved.

UMA MEKK noolPakume UMA MEKK võrgustiku liikmetele erinevaid teemakohaseid koolitusi, õppereise ja üritusi.

UMA MEKK noolUMA MEKK märgi tooted aitavad esile tuua Vana-Võromaa piirkonna toidutavasid, seetõttu
on märki omavatel ettevõtetel eelisvõimalus osaleda oma toodanguga piirkonna
esindussündmustel, reklaamüritustel ja kampaaniates.

UMA MEKK nool Võimalus saada ka väiketootjal oma toodang kaubanduskettidesse. Hetkel teeme koostööd Võru Maksimarketiga, kus on kaks ainult UMA MEKK toodetele suunatud riiulit.

UMA MEKK nool Oktoobri alguses toimuvale UMA MEKK Suurlaadale on võrgustiku liikmele soodsam kohatasu ning muud hüved nagu eraldi UMA MEKK kauplemisala, UMA MEKK toodetele loosikampaania ning parima UMA MEKK toote valimine.

UMA MEKK nool Ühised reklaamtegevused, mis on osaliselt rahastatud UMA MEKK projektidest. Varasemalt   oleme UMA MEKK võrgustikuga osalenud Joel Ostrati Suurel Õhtusöögil, Eesti Mängus, ülesse astunud raadiotes, podcastides ja ajakirjanduses.

Saada enda taotlusavaldus juba täna!

Lisainformatsiooni leiad siit: https://umamekk.ee/kaubamark/

Uudised