Võrumaa Talupidajate liit

Puhas maatoit Võrumaa taludest

Taluliidust

Võrumaa Taluliit on organisatsioon, mis esindab ja kaitseb Võrumaa talunikke ning edendab maapiirkonna arengut. Selle loomine 1997. aastal oli oluline samm Võrumaa põllumajanduse ja maaelu arengu toetamisel ning organisatsiooni tegevus on endiselt vajalik ja aktuaalne tänase päevani.

Võrumaa Taluliidul on täna 112 liiget ning see on üks olulisemaid põllumajandusorganisatsioone Võrumaal. Organisatsioon on oma tegevusega aidanud kaasa Võrumaa maapiirkonna arengule ning toetanud Võrumaa talunikke nende töös ja ettevõtluses.

Tule liikmeks!

Kas olete huvitatud Võrumaa talunikuna enda hääle kuuldavaks tegemisest ning oma õiguste kaitsest? Ootame teid liituma Võrumaa Taluliiduga ja ühinema meie missiooniga parandada Võrumaa talunike elu ja ettevõtlusvõimalusi.

Liitumise vorm

Teenused

  • Kohalike maaettevõtjate nõustamine
  • Liikmete esindamine
  • Kohaliku elu edendamine läbi elukestva õppe
  • Koolitused ja infopäevad
  • Konsultatsioonid
  • Abi ja nõu projektide kirjutamisel ja elluviimisel, seadusandlusega suhtlemisel.
  • Meilt saad nõu ja abi PRIA-ga suhtlemisel ja taotluste esitamisel.

Võrumaa talunike liit on ETKL liige

Võrumaa Taluliit on uhke, et kuulub Eestimaa Talupidajate Keskliidu (ETKL) liikmeskonda. ETKL on suurim talunike esindusorganisatsioon Eestis, mis ühendab talupidajate liitusid, maamajanduslikke seltse ja -liitusid ning keskühistuid ja toetab nende huve riigi- ja omavalitsuse tasandil. ETKL-i missiooniks on tagada Eesti talunike elujõud ja jätkusuutlikkus, edendades talunike ettevõtlusvõimalusi ning parandades maaelu ja põllumajanduse arengutingimusi.

Võrumaa Taluliit on ETKL-i liikmena osa suuremast talunikke toetavast võrgustikust. Liikmesus annab Võrumaa Taluliidule võimaluse osaleda otsustusprotsessides ja kaasa rääkida Eesti põllumajandus- ja maaelupoliitikas. Lisaks on ETKL-i kaudu Võrumaa talunikud ühendatud teiste talunikega üle Eesti, luues võimalusi kogemuste jagamiseks ja koostööks.

Võrumaa Taluliidu liikmeks olemine annab talunikele võimaluse teha koostööd ja võidelda ühiste eesmärkide nimel. Lisaks pakub liikmelisus juurdepääsu erinevatele koolitustele, seminaridele ja võrgustikukogunemistele. Oleme uhked, et kuulume ETKL-i liikmete hulka ja jätkame Võrumaa talunike huvide esindamist ja nende elu parandamist.

Liit asutati 1989. aastal.

Uudised

Uma Mekk

…on üks Võrumaa mullast võrsunud ja ummamuudu inimese poolt hoolsa käega kasvatatud ning sooja südamega valmistatud toidupala. Leia teda!

UMA MEKK loodi 14 aastat tagasi. UMA MEKK on toiduvõrgustik, mis ühendab enda alla Vana-Võromaal tegutsevaid väiketootjaid, kes kasvatatavad kohalikku toorainet või kasutavad seda toodangu valmistamisel. Võrgustikku kuulub ligikaudu 70 talunikku, pereettevõtet või väiketootjat.  UMA MEKKi eesmärk on toetada ja ühendada kohalikke tegijaid läbi erinevate turundus- ja müügitegevuste.  Ühiselt koos tegutsedes, saame ettevõtjatele pakkuda erinevaid lahendusi, mida väiketootjal üksinda on keeruline saada. Võrgustikuga saab liituda 4 korda aastas esitades taotlus UMA MEKK kaubamärgile.

Mis on UMA MEKK kaubamärk?

UMA MEKK kaubamärgi lisamine tootele annab tarbijale kinnituse, et toote tooraine on kvaliteetne ning vähemalt 50% ulatuses pärit Vana-Võromaalt. 

Märgiga tunnustame ettevõtjat:

UMA MEKK nool kes külvab ja kasvatab,
UMA MEKK nool kes korjab ja paneb purki,
UMA MEKK nool kes valmistab kohalikust toorainest toitu.

Toodangu all mõistetakse:

UMA MEKK nool tooraine (juurvili, köögivili, puuvili, teravili, liha, piim, munad, metsaannid jms),
UMA MEKK nool toodang (keedised, hoidised, mahlad, küpsetised, lihatooted, piimatooted jms),
UMA MEKK nool toit, mida serveeritakse turismi- või toitlustusettevõttes kas kohapeal või catering teenusena.

Kust leiab UMA MEKK märgiga tooteid?

UMA MEKK märgiga tooteid leiab jaekaubandusest, laatadelt üle Eesti ja väiketootjate endi juurest kas kohapealt või e-poest. UMA MEKK sortimendis on üle 370 toote ja kogu kaubavalikuga saab tutvuda siin.

UMA MEKK SUURLAAT

UMA MEKK nool Igal sügisel toimub Võru linnas traditsiooniline UMA MEKK Suurlaat, mida teatakse ja oodatakse üle Eesti. Laadalt leiate kohalikku toidu- ja joogikraami ning käsitööd. 
UMA MEKK nool Lisaks toimub kaks korda aastas Võrumaal UMA MEKK kohvikute- ja restoraninädal, kus inimestel on võimalik nautida 3-käigulist maitseelamust kohalikust toorainest.

Kontakt: info@umamekk.ee, 53494250 Logod: https://umamekk.ee/logo/

Kontakt

Võrumaa Talupidajate Liit MTÜ

Mobiil

+372 5663 1990

Aadress