Võrumaa Talupidajate Liit (VTL)

Võrumaa Taluliit on organisatsioon, mis esindab ja kaitseb Võrumaa talunikke ning edendab maapiirkonna arengut. See loodi 1997. aastal, kui Eesti põllumajandussektor muutus turumajanduslikuks.

Võrumaa Taluliidu peamine eesmärk on aidata Võrumaa talunikke nende igapäevatöös ja võidelda nende õiguste eest. Organisatsioon töötab selle nimel, et parandada Võrumaa talunike majanduslikku olukorda, tagada neile õiglased töötingimused ning aidata kaasa maapiirkonna arengule.

Võrumaa Taluliit korraldab erinevaid koolitusi, seminare ja konverentse, et aidata talunikke nende igapäevases töös ning edendada nende teadmisi põllumajanduses ja ettevõtluses. Lisaks sellele on Taluliit aktiivne ka maaelu arengu programmide rakendamisel ja osaleb erinevates projektides, mis on suunatud maapiirkonna elanike heaolu parandamisele.

Õiguslike huvide esindamine

Üks Taluliidu olulisemaid tegevusi on Võrumaa talunike huvide esindamine erinevates õiguslikes küsimustes. Organisatsioon aitab talunikel lahendada erinevaid probleeme ja võidelda nende õiguste eest, näiteks seoses maakasutuse, keskkonna- ja toiduohutusnormidega.

25 aastat kogemust

Võrumaa Taluliidul on täna 112 liiget ning see on üks olulisemaid põllumajandusorganisatsioone Võrumaal. Organisatsioon on oma tegevusega aidanud kaasa Võrumaa maapiirkonna arengule ning toetanud Võrumaa talunikke nende töös ja ettevõtluses.